Aquaterapi

Aquaterapi kursları, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Özel Eğimciler, Beden Eğitimi ve Spor Bolumu Mezunları ve alanda çalışan diğer uzmanlar için aquaterapi kursları düzenlenmektedir, Kursların içeriği ve tarihleri hakkında çalışmalar devam etmektedir.

Hippoterapi

Hippoterapi kursları, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Özel Eğimciler, Beden Eğitimi ve Spor Bolumu Mezunları ve alanda çalışan diğer uzmanlar için Hippoterapi kursları düzenlenmektedir, Kursların içeriği ve tarihleri hakkında çalışmalar devam etmektedir.

Fizyoterapi

Fizyoterapi kurslari, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Özel Eğimciler, Beden Eğitimi ve Spor Bolumu Mezunları ve alanda çalışan diğer uzmanlar için Fizyoterapi kursları düzenlenmektedir, Kursların içeriği ve tarihleri hakkında çalışmalar devam etmektedir. 

Ergoterapi

Ergoterapi kursları, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Özel Eğimciler, Beden Eğitimi ve Spor Bolumu Mezunları ve alanda çalışan diğer uzmanlar için aquaterapi kursları düzenlenmektedir, Kursların içeriği ve tarihleri hakkında çalışmalar devam etmektedir.

Otizm

Uzmanlarımız tarafından Otizmle ilgili kurslar verilmektedir. Hizmetçi eğitimler ve workshoplar düzenlenmektedir. Bu kurslardan hiç biri diğerinin alınmasını zorunlu kılmamaktadır. Sadece istenilen kurslar için talepte bulunulabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kurumumuz yukarıda belirtilen kurs konularının her birine yönelik workshop, seminer ve konferanslar da düzenlemektedir. Bu kurslarının, workshoplar, seminerlerin ve konferansların hedef kitlesini Aileler, Profesyoneller, Akademisyenler, Özel Eğitimciler, Psikologlar, Psikiyatrisiler vs. oluşturmaktadır. 1.KURS Otizm Giriş: Bu kursta temel/başlangıç düzeyde Otizmde davranışların tanımlanması, farklı düşünebilme ve farklı algılama gibi konular ele alınmaktadır. Kursun süresi içeriğin verilişine göre 1.5 saat ile 1 gün arasında değişmektedir. Sürenin ne kadar olacağı talebe göre planlanır. Kurs içeriği: Otizmin statiksel görünücüleri Tanımlanması, Kısa tarih, Sosyal etkileşim becerisi kazandırma, İletişim beceresi kazandırma, Bilişsel, duyusal ve çevresel düzenlemeler, Bağımsız yaşam becerisi, Tedavi yöntemleri.

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme kursları, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Özel Eğimciler, Beden Eğitimi ve Spor Bolumu Mezunları ve alanda çalışan diğer uzmanlar için duyu bütünleme kursları düzenlenmektedir, Kursların içeriği ve tarihleri hakkında çalışmalar devam etmektedir.